Kwaliteitshandvest

 

Opdracht

Lift’Up Engineering is een erkende speler geworden op de markt van liften in Brussel en omstreken, en verbindt zich er tegenover zijn partners toe om alle hierna vermelde specifieke punten na te leven:

 

         Tegenover onze klanten: wij luisteren naar de verwachtingen en vragen van onze klanten en geven hen oordeelkundig en aanpast advies voor elke situatie. Wij leggen vooral de nadruk op prestaties van hoge kwaliteit en verbinden ons ertoe alle afspraken met onze klanten na te komen, meer bepaald wat datums en termijnen van elke werf betreffen. Dankzij onze zoektocht naar tevreden klanten kunnen wij met hen een vertrouwensrelatie en een langdurige samenwerking opbouwen.

 

          Tegenover onze medewerkers: De relaties met onze medewerkers zijn gebaseerd op respect, vertrouwen en communicatie, maar ook op flexibiliteit en proactiviteit zodat wij voor iedereen een stimulerend en dus ook motiverend werkkader kunnen creëren.

Wij zijn erop gericht om de kwaliteiten en competenties van onze personeelsleden te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen.

 

          Tegenover onze leveranciers en onderaannemers: wij verwachten dat zij onze verbintenissen tegenover onze klanten en medewerkers delen. Wij willen met hen onder andere technische, commerciële en financiële partnerschappen ontwikkelen, en deelnemen aan de ontwikkeling van bepaalde producten om te kunnen inspelen op de evoluerende normen en markt.

 

 

Waarden

Wij zijn altijd en in de eerste plaats bezorgd om de veiligheid van onze medewerkers, van onze klanten en van de installaties.

 

Lift’Up Engineering past een correct prijsbeleid toe en besteedt bijzondere aandacht aan het respect voor de esthetiek zodat “elke installatie een referentie is voor al onze klanten”.

 

Wij verbinden ons ertoe om alleen “open” producten aan te bieden (producten die onderhouden en hersteld kunnen worden door alle vakmensen zonder specifieke tools of software) die algemeen gebruikt worden in de Europese Unie (beschikbare voorraad, technische bijstand, plaatselijke vertegenwoordiging, …)

 

Onze zorg voor het milieu wordt weerspiegeld in de keuze voor energiezuinige oplossingen, minimaal gebruik van smeermiddelen en maximale recyclage van afval. Het beheer van verplaatsingen is te vinden in oplossingen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

De continue verbetering van onze organisatie en onze werking, evenals ons kwaliteitsbeleid, zijn en blijven onze dagdagelijkse prioriteit, gericht op een betere efficiëntie en doeltreffendheid. In dit kader en gebaseerd op de norm ISO 9001: 2015, definieert, verbetert en herziet de directie de kwaliteitsdoelstellingen die van toepassing zijn op elk proces.